ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ติมอร์-เลสเต

ติมอร์-เลสเต

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (Democratic Republic of Timor-Leste)

ที่ตั้ง

ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตกติดกับอินโดนีเซีย ทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์ และออสเตรลีย

พื้นที่

14,609 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง

กรุงดิลี

ประชากร

1.194 ล้านคน

ภาษาราชการ

ภาษาโปรตุเกสและภาษาเตตุมเป็นภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซียและภาษาอังกฤษเป็นภาษาติดต่องาน

ศาสนา

คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 91.4
คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 2.6
อิสลาม ร้อยละ 1.7

ประมุข

ประธานาธิบดี ดร. ฟรังซิซกู กูแตร์รึช ลู โอลู

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี ดร. มารี บิน อามูด อัลกาตีรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายเอาแรลียู แซร์จิว คริชโตเวา กูแตร์รึช

ระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี)

เขตการปกครอง

13 จังหวัด

วันชาติ

20 พฤษภาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

20 พฤษภาคม 2545

หน่วยเงินตรา

ยังไม่มีสกุลเงินของตนเอง (แต่ใช้ดอลลาร์สหรัฐ) USD

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

3.274 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

2,228 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2561)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 3.0 (ปี 2561)

สินค้านำเข้าสำคัญ

รถยนต์และส่วนประกอบ อาหาร (ข้าว แป้งสาลี) เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วน

สินค้าส่งออกสำคัญ

กาแฟ เนื้อมะพร้าวแห้งสำหรับผลิตน้ำมัน หินอ่อน

ปรับปรุงเมื่อ : 15/05/2561