ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่น (Japan)

ที่ตั้ง

อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย โดยมีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งเขตแดน

พื้นที่

377,930 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 0.76 เท่า ของประเทศไทย)

เมืองหลวง

กรุงโตเกียว

ประชากร

126.70 ล้านคน (โตเกียว 13.73 ล้านคน)

ภาษาราชการ

ภาษาญี่ปุ่น

ศาสนา

37% ผู้นับถือ ศาสนาพุทธและชินโต 1 % ผู้นับถือ ศาสนาคริสต์ 1 % ผู้นับถือ ศาสนาอื่นๆ

ประมุข

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ

ผู้นำรัฐบาล

นายชินโซ อาเบะ

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายทะโร โคโนะ

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข

เขตการปกครอง

47 จังหวัด โดยแบ่งเขตย่อยลงไปเป็นเมืองและหมู่บ้านโดยทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหาร

วันชาติ

23 ธันวาคม (ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

26 กันยายน 2430 (ปัจจุบันครบรอบ 131 ปี, ปี 2561)

หน่วยเงินตรา

100 เยน / 29.78 บาท (พฤศจิกายน 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

4.89 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

38,550 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

0.3 %

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสาร

สินค้าส่งออกสำคัญ

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซมิคอนดักเตอร์) ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า และมอเตอร์

ปรับปรุงเมื่อ : 12/03/2562