ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ญี่ปุ่น (Japan)

ที่ตั้ง

อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีทะเลญี่ปุ่นกั้น ทางทิศเหนือติดกับประเทศรัสเซีย โดยมีทะเลโอค็อตสก์ เป็นเส้นแบ่งเขตแดน

พื้นที่

377,930 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 0.76 เท่า ของประเทศไทย)

เมืองหลวง

กรุงโตเกียว

ประชากร

126.70 ล้านคน

ภาษาราชการ

ภาษาญี่ปุ่น

ศาสนา

พุทธและชินโต ร้อยละ 84 และอื่น ๆ ร้อยละ 16

ประมุข

สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ (Emperor Akihito)

ผู้นำรัฐบาล

นายชินโซ อะเบะ

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายทะโร โคโนะ

ระบอบการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีภายใต้รัฐธรรมนูญ โดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิทรงเป็นประมุข

เขตการปกครอง

47 จังหวัด โดยแบ่งเขตย่อยลงไปเป็นเมืองและหมู่บ้านโดยทุกจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหาร

วันชาติ

23 ธันวาคม (ตรงกับวันประสูติของสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ปัจจุบัน)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

29 กันยายน 2430 (ปัจจุบันครบรอบ 130 ปี)

หน่วยเงินตรา

เยน (100 เยน / 36.16 บาท)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

4.38 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

38,550 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 0.3

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ เครื่องนุ่งห่มและของตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและถ่านหิน

สินค้าส่งออกสำคัญ

รถยนต์ เหล็กและเหล็กกล้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องยนต์

ปรับปรุงเมื่อ : 15/05/2561