ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

เขตบริหารพิเศษมาเก๊า (Macau Special Administrative Region)

ที่ตั้ง

อยู่ทางตอนใต้ของมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ห่างจากนครกวางโจวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 145 กิโลเมตร และห่างจากฮ่องกงไปทางทิศตะวันตก 60 กิโลเมตร

พื้นที่

27.3 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าไทยประมาณ19,000 เท่า

ประชากร

556,800 คน

ภาษาราชการ

จีนกวางตุ้ง จีนกลาง อังกฤษ โปรตุเกส

ศาสนา

พุทธมหายาน ลัทธิเต๋า คริสต์

ผู้นำรัฐบาล

ผู้บริหารสูงสุด: นายเฟอร์นานโด ซุย ไซออน (Fernando Chui Sai-on)
เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557
ผู้แทนจีนในมาเก๊า: นาย Hu Zhengyue (ด้านการต่างประเทศ) และพันเอก Wang Wen (ด้านการทหาร)

หน่วยเงินตรา

ปาตาคา (4.11 บาท ต่อ 1 ปาตาคา / 7.99 ปาตาคา ต่อ 1 USD)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

51.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

91,376 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 11.9 (ไทย ร้อยละ 1.8)

สินค้านำเข้าสำคัญ

วัตถุดิบ อาหารและเครื่องดื่ม เชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น เครื่องประดับทองคำ สิ่งทอ

สินค้าส่งออกสำคัญ

เครื่องจักรและชิ้นส่วน เสื้อผ้าและสิ่งทอ รองเท้า ยาสูบ ไวน์ อัญมณีและเครื่องประดับ

ปรับปรุงเมื่อ : 19/05/2558