ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เกาหลีใต้

เกาหลีใต้

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐเกาหลี (Republic of Korea)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ทางใต้ของคาบสมุทรเกาหลี
ทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ)
ทิศตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก (ทะเลญี่ปุ่น)
ทิศตะวันตกติดกับทะเลเหลือง และทิศใต้ติดกับช่องแคบเกาหลี (Korea Strait)

พื้นที่

99,392 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1 ใน 5 ของไทย) มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่คาบสมุทรเกาหลี

เมืองหลวง

กรุงโซล (Seoul)

ประชากร

50.4 ล้านคน (ธันวาคม 2557)

ภาษาราชการ

ภาษาเกาหลี

ศาสนา

ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 52 (โปรเตสแตนท์ ร้อยละ 46 โรมันคาทอลิก ร้อยละ 39)
ศาสนาพุทธ ร้อยละ 46
ขงจื๊อ ร้อยละ 1 และอื่น ๆ ร้อยละ 1

ประมุข

ประธานาธิบดีมาดามปัก กึน-ฮเย (Park Geun-hye)

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี นายชองฮง วอน (Chung Hong-won)
นายกรัฐมนตรี นายอี วัน-คู (Lee Wan-koo)

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายยุน บยอง-เซ (Yun Byung-Se)

ระบอบการปกครอง

ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา (สภาเดียว) ระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุด ดำรงตำแหน่งประมุขของรัฐ หัวหน้ารัฐบาล และผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เขตการปกครอง

ประกอบด้วย 9 จังหวัด (ซึ่งประกอบด้วย 1 เขตปกครองพิเศษเกาะเชจู) และ 7 เมืองมหานคร

วันชาติ

3 ตุลาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

1 ตุลาคม 2501

หน่วยเงินตรา

วอน

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

28,700 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 3.7

สินค้านำเข้าสำคัญ

พลังงานเชื้อเพลิง เครื่องจักรกล เหล็กและเหล็กกล้า ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน

สินค้าส่งออกสำคัญ

เครื่องจักรกล ยานยนต์ การต่อเรื่อและส่วนประกอบเรือ พลังงานเชื้อเพลิง

ปรับปรุงเมื่อ : 19/05/2558