ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : ไต้หวัน

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

ไต้หวัน (Taiwan)

ที่ตั้ง

อยู่ระหว่างทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร

พื้นที่

36,000 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง

ไทเป

ประชากร

23.5 ล้านคน (2560)

ภาษาราชการ

จีนกลาง (ตัวเขียนแบบโบราณ)

ศาสนา

พุทธ เต๋า คริสต์

ประมุข

ประธานาธิบดี นางสาวไช่ อิงเหวิน
รองประธานาธิบดี ดร. เฉิน เจิ้ยนเหริน

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี นายหลิน ฉวน

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายหลี่ ต้าเหวย

ระบอบการปกครอง

สาธารณรัฐ

วันชาติ

10 ตุลาคม

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์ไต้หวัน (NT$) (1 NT$/1.13 บาท ปี 2559)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

519.15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

22,044 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 0.97 (ปี 2559)

สินค้านำเข้าสำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน แร่เหล็กและเหล็กเส้น เครื่องจักรไฟฟ้า และชิ้นส่วน

สินค้าส่งออกสำคัญ

แผงวงจรไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ โพลีเมอร์ ยางพารา เหล็กโลหะ และอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็กและโลหะ

ปรับปรุงเมื่อ : 18/04/2560