ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ที่ตั้ง

ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย
ทิศตะวันออกติดกับติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์

พื้นที่

พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร)

เมืองหลวง

กรุงจาการ์ตา

ประชากร

255 ล้านคน

ภาษาราชการ

ภาษาอินโดนีเซีย

ศาสนา

อิสลาม ร้อยละ 85.2
คริสต์นิกายโปรแตสแตน ร้อยละ 8.9
คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ร้อยละ 3
ฮินดู ร้อยละ 1.8
พุทธ ร้อยละ 0.8 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.3

ประมุข

นายโจโค วิโดโด
ประธานาธิบดี

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นางเร็ตโต เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี

ระบอบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552)

เขตการปกครอง

30 จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ 3 เขต ได้แก่ กรุงจาการ์ตา เมืองยอกยาการ์ตา และจังหวัดอาเจห์

วันชาติ

17 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

7 มีนาคม 2493

หน่วยเงินตรา

รูเปียห์ (1,000 รูเปียห์/ 2.73 บาท ปี 2560 )

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

875.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

3,383.86 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.02

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร

สินค้าส่งออกสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้ เสื้อผ้า

ปรับปรุงเมื่อ : 12/04/2560