ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : สิงคโปร์

สิงคโปร์

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)

ที่ตั้ง

เป็นเกาะ (island city-state) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาเลย์ (ห่างจากคาบสมุทรประมาณ 137 กิโลเมตร)
ทิศเหนือติดกับรัฐยะโฮร์ มาเลเซีย (Johor Bahru)
ทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต้
ทิศตะวันตกติดมาเลเซียและช่องแคบมะละกา
ทิศใต้ติดช่องแคบมะละกา ใกล้กับเกาะเรียล (Riau) ของอินโดนีเซีย

พื้นที่

710.2 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)

เมืองหลวง

สิงคโปร์

ประชากร

5.61 ล้านคน (ประมาณ1/3 ของประชากรเป็นชาวต่างชาติ)

ภาษาราชการ

อังกฤษ จีนกลาง มลายูและทมิฬ

ศาสนา

พุทธ นิกายมหายาน ร้อยละ 42.5
อิสลาม ร้อยละ 14.9
คริสต์ ร้อยละ 14.6
ฮินดู ร้อยละ 4
ไม่นับถือศาสนา ร้อยละ 25

ประมุข

ประธานาธิบดี นางฮะลีมะห์ ยาคอบ

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี นายลี เซียน ลุง

รัฐมนตรีต่างประเทศ

ดร. วิเวียน บาลากริชนัน

ระบอบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐแบบรัฐสภา (Parliamentary Parliament) มีสภาเดียว (Unicameral parliament) มีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐ (วาระ 6 ปี) และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำรัฐบาล/หัวหน้าฝ่ายบริหาร (วาระ 5 ปี) โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 นายลี เซียน ลุง หัวหน้าพรรค PAP ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด และได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัย

วันชาติ

9 สิงหาคม (แยกตัวจากสหพันธรัฐมาเลเซีย เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2508)

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

20 กันยายน 2508

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์สิงคโปร์ (1 ดอลลาร์สิงคโปร์ / 24.18 บาท ปี 2560)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

305.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

92,642 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 3.5 (ปี 2560)

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรกล ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำมันดิบ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์อาหาร

สินค้าส่งออกสำคัญ

เครื่่องจักรกล เครื่องไฟฟ้า เคมีภัณฑ์ เสื้อผ้า

ปรับปรุงเมื่อ : 15/05/2561