ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : เวียดนาม

เวียดนาม

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (The Socialist Republic of Vietnam)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทิศเหนือติดกับจีน ทิศตะวันตกติดกับลาว ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย

พื้นที่

331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 64 ของไทย)

เมืองหลวง

กรุงฮานอย

ประชากร

95.5 ล้านคน (ปี 2561)

ภาษาราชการ

เวียดนาม

ศาสนา

ไม่มีศาสนาประจำชาติ (ประชาชนร้อยละ 9.3 นับถือศาสนาพุทธ นิกายมหายาน)

ประมุข

เหวียน ฝู จ่อง
ประธานาธิบดี ดั่ง ถิ หง็อก ถิง
รองประธานาธิบดี

ผู้นำรัฐบาล

เหวียน ซวน ฟุก
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีต่างประเทศ

ฝ่าม บิ่งห์ มิงห์

ระบอบการปกครอง

ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและมีอำนาจสูงสุด

เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลซึ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเท่าจังหวัด

วันชาติ

2 กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

6 สิงหาคม 2519

หน่วยเงินตรา

ด่ง (713.6 Dong / Baht, October 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

2.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

2,343 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

6.3 % (ปี 2560)

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมัน อาหารสัตว์ ปุ๋ย รถยนต์ และรถจักรยานยนต์

สินค้าส่งออกสำคัญ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โทรศัพท์มือถือ น้ำมันดิบ รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี คอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตร และสินค้าประมง

ปรับปรุงเมื่อ : 01/05/2562