ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาเลเซีย

มาเลเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

มาเลเซีย (Malaysia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่

330,252 ตารางกิโลเมตร

เมืองหลวง

กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประชากร

32.4 ล้านคน (ส.ค. 2561)

ภาษาราชการ

มาเลย์

ศาสนา

อิสลาม ร้อยละ 61.3
พุทธ ร้อยละ 19.8
คริสต์ ร้อยละ 9.2
ฮินดู ร้อยละ 6.2
อื่นๆ ร้อยละ 3.5

ประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมมัดที่ 5 องค์ที่ 15 แห่งมาเลเซีย

ผู้นำรัฐบาล

ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด

รัฐมนตรีต่างประเทศ

ดาโต๊ะ ไซฟุดดิน อับดุลละห์

ระบอบการปกครอง

สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) เป็นประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเจ้าผู้ปกครองรัฐ 9 แห่ง (ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง สลังงอร์ เกดะห์ กลันตัน เนกรีเซมบิลัน เประและปะลิส) และผลัดเปลี่ยนหมุดเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่ง วาระละ 5 ปี โดมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ และมุขมนตรีแห่งรัฐ (Menteri Besar ในกรณีที่มีเจ้าผู้ปกครองรัฐ หรือ Chief Minister ในกรณีที่ไม่มีเจ้าผู้ปกครองรัฐ) เป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งรัฐ

เขตการปกครอง

มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 รัฐ ได้แก่ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ ปะลิส ซาบาห์และซาราวัก และ 3 ดินแดนสหพันธ์ ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

วันชาติ

31 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

31 สิงหาคม 2500

หน่วยเงินตรา

ริงกิต (1 ริงกิต / 7.90 บาท) (ตุลาคม 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

309.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (กันยายน 2561)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

9,659 ดอลลาร์สหรัฐ (2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.9 (2560)

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านขนส่ง สินค้าบริโภค เคมีภัณฑ์และแร่เชื้อเพลิง

สินค้าส่งออกสำคัญ

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านขนส่ง แร่เชื้อเพลิง สินค้าบริโภคและเคมีภัณฑ์

ปรับปรุงเมื่อ : 25/10/2561