ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มาเลเซีย

มาเลเซีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

มาเลเซีย (Malaysia)

ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตร ประกอบด้วยดินแดนสองส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู ประกอบด้วย 11 รัฐ คือ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์และปะลิส มาเลเซียตะวันออก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (กาลิมันตัน) ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาบาห์และซาราวัก นอกจากนี้ ยังมีเขตการปกครองภายใต้สหพันธรัฐ อีก 3 เขต คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

พื้นที่

329,758 ตารางกิโลเมตร (ประมาณร้อยละ 64 ของไทย)

เมืองหลวง

กรุงกัวลาลัมเปอร์

ประชากร

32.4 ล้านคน (ปี 2561)

ภาษาราชการ

มาเลย์

ศาสนา

อิสลาม ร้อยละ 61
พุทธ ร้อยละ 20
คริสต์ ร้อยละ 9
ฮินดู ร้อยละ 6

ประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่ 15

ผู้นำรัฐบาล

ตุน ดร. มหาธีร์ โมฮัมหมัด

รัฐมนตรีต่างประเทศ

ดาโต๊ะ ไซฟุดดิน อับดุลลาห์

ระบอบการปกครอง

สหพันธรัฐ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang di-Pertuan Agong) เป็นประมุข ซึ่งมาจากการเลือกตั้งเจ้าผู้ปกครองรัฐ 9 แห่ง (ยะโฮร์ ตรังกานู ปะหัง สลังงอร์ เกดะห์ กลันตัน เนกรีเซมบิลัน เประและปะลิส) และผลัดเปลี่ยนหมุดเวียนกันขึ้นดำรงตำแหน่ง วาระละ 5 ปี โดมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้ารัฐบาลสหพันธรัฐ และมุขมนตรีแห่งรัฐ (Menteri Besar ในกรณีที่มีเจ้าผู้ปกครองรัฐ หรือ Chief Minister ในกรณีที่ไม่มีเจ้าผู้ปกครองรัฐ) เป็นหัวหน้ารัฐบาลแห่งรัฐ

เขตการปกครอง

มาเลเซียแบ่งเขตการปกครองเป็น 13 รัฐ ได้แก่ ปะหัง สลังงอร์ เนกรีเซมบิลัน มะละกา ยะโฮร์ เประ กลันตัน ตรังกานู ปีนัง เกดะห์ ปะลิส ซาบาห์และซาราวัก และ 3 ดินแดนสหพันธ์ ได้แก่ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน

วันชาติ

31 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

31 สิงหาคม 2500

หน่วยเงินตรา

ริงกิต (1 ริงกิต / 7.58 บาท ปี 2561)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

309.85 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

9,659 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2560)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.9 (ปี 2560)

สินค้านำเข้าสำคัญ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ เคมีภัณฑ์ น้ำมันสำเร็จรูป อุปกรณ์ด้านการขนส่ง

สินค้าส่งออกสำคัญ

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ น้ำมันปาล์ม เคมีภัณฑ์ ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) น้ำมันสำเร็จรูป

ปรับปรุงเมื่อ : 20/07/2561