ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ : มองโกเลีย

มองโกเลีย

ข้อมูลประเทศและเขตเศรษฐกิจ

มองโกเลีย (Mongolia)

ที่ตั้ง

มองโกเลีย เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทางเหนือติดกับประเทศรัสเซีย ส่วนทางใต้ทางตะวันออกและตะวันตกติดกับสาธารณรัฐประชาชนจีน

พื้นที่

1.5 ล้านตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าไทย 3 เท่า )

เมืองหลวง

กรุงอูลานบาตอร์

ประชากร

3.03 ล้านคน

ภาษาราชการ

มองโกล (Mongol Khalkha)

ศาสนา

พุทธ (นิกายลามะ) ร้อยละ 53

ประมุข

ประธานาธิบดี นายซักเคีย แอลแบลดอร์จ

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี นายจาร์กัตทัลกา เอร์เดนบัต

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายเซ็นต์ มุก - ออกิล

ระบอบการปกครอง

เสรีประชาธิปไตย (Parliamentary Republic) โดยเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบบสังคมนิยมเมื่อปี 2533

เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น 21 จังหวัด (aimags) และเมืองหลวง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ภูเขา และทุ่งหญ้า ไม่มีอาณาเขตติดทะเล

วันชาติ

11 กรกฎาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตกับไทย

5 มีนาคม 2517

หน่วยเงินตรา

ตูริก (Tugriks - MNT) โดย 1,000 MNT ประมาณ 16.20 บาท (ปี 2560)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม ภายในประเทศ

11.16 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

รายได้ประชาชาติต่อหัว

3,704.17 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2559)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 0.04 (ปี 2559)

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักร น้ำมัน อาหาร โลหะ เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องนุ่งห่ม

สินค้าส่งออกสำคัญ

แร่ธาตุ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ และเครื่องนุ่งห่ม

ปรับปรุงเมื่อ : 18/04/2560