สังคมและสิ่งแวดล้อม

คณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยเยือนกระทรวงการต่างประเทศ

07 Jun 2017   Views 3622 คณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยเยือนกระทรวงการต่างประเทศ

          เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางสาวเอกจิต กรัยวิเชียร กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และนายไพฑูรย์ สงค์แก้ว กงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมกับมูลนิธิพระเวียรโมลี เมืองปีนัง นำคณะเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย (สยาม) จำนวน 100 คน อายุระหว่าง 15 - 20 ปี มาเยี่ยมกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนไทยตามโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2560  

          ในโอกาสนี้ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกวันออก ได้ให้โอวาทและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่คณะเยาวชน ที่วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนเยาวชนจำนวน ๔ คนได้ให้สัมภาษณ์วิทยุสราญรมย์ รายการ “รอบบ้านเรา” โดยมีกำหนดจะออกอากาศทาง AM 1575 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา 06.00 - 06.30 น. ด้วย

          มูลนิธิพระวิเชียรโมลีก่อตั้งเมื่อปี 2543 เพื่อสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทย (สยาม) ที่นับถือศาสนาพุทธ และศึกษาวิชาภาษาไทยในวัดไทยพุทธในมาเลเซีย มูลนิธิพระวิเชียรโมลีได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ดำเนินโครงการเยาวชนสยามเยือนถิ่นมาตุภูมิมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจของเยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของบรรพบุรุษและเชื้อชาติของตน และการสืบทอดวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ในชุมชนสยามในมาเลเซียต่อไป

          ปัจจุบันมีคนมาเลเซียเชื้อสายไทย (สยาม) อาศัยอยู่ในรัฐปะลิส รัฐเกดะห์ รัฐเประ รัฐกลันตัน และรัฐตรังกานู ประมาณ 50,000 คน โดยบุคคลเหล่านี้ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารและนับถือศาสนาพุทธและสืบสานวัฒนธรรมไทยในมาเลเซียTags:   Malaysia