สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

25 Apr 2017   Views 5053 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน Thai Community Family Day 2017

           เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยความร่วมมือกับ สมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม บริษัทเอกชนและห้างร้านไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ได้จัดงาน Thai Community Family Day 2017 เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อสืบสานประเพณีไทยและให้ชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ได้พบปะและเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างชุมชน 
           ในช่วงพิธีเปิดงานฯ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ได้กล่าวอวยพรแก่ชุมชนไทยที่มาร่วมงาน และได้เน้นย้ำว่า นอกจากจะเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยแล้ว การจัดงานดังกล่าวยังเพื่อให้ชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล ได้มาพบปะ ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างเสริมความรักสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไป
           ภายในงาน มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แบ่งออกเป็นช่วงเช้า-บ่าย และ ช่วงค่ำ โดยในช่วงเช้า – บ่าย เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอลสามัคคีระหว่างชุมชนไทย โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจาก 4 ทีม ได้แก่ CP, SCG, Thai- Vet และบินห์เยือง และมีชุมชนไทยไปร่วมให้กำลังใจระหว่างการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น 80 คน ซึ่งผลการแข่งขัน ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ ทีมบินห์เยือง ในส่วนของกิจกรรมภาคค่ำประกอบไปด้วยการสรงน้ำพระนำโดยสถานกงสุลใหญ่ฯ การรดน้ำดำหัวโดยชุมชนไทยในเวียดนาม กิจกรรมซุ้มเกมส์การละเล่นแบบไทยสนับสนุนโดยบริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ 6 บริษัท ได้แก่ CP เวียดนาม, MM Mega Market, SCG เวียดนาม, ไทยคอร์ป, เบียร์สิงห์, และศรีไทย เวียดนาม การจับรางวัลสอยดาวสนับสนุนโดยสายการบินชั้นนำของไทยและเวียดนาม และบริษัท ห้างร้านใน  นครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล รวม 31 แห่ง การประกวดหนูน้อยสงกรานต์ การแสดงดนตรี การมอบถ้วยรางวัลแก่ทีมการแข่งขันฟุตซอล และการรับประทานอาหารร่วมกัน  ซึ่งนอกเหนือจากชุมชนไทยในเวียดนามแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญ กงสุลใหญ่ลาวประจำนครโฮจิมินห์และภริยา ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ลาวฯ กงสุลใหญ่กัมพูชาประจำนครโฮจิมินห์ ประธานสมาคมชาวเวียดนามโพ้นทะเลในลาวและไทย ประจำนครโฮจิมินห์และสมาชิก รวมถึงคณะอาจารย์และนักศึกษาวิชาเอกภาษาไทยประจำนครโฮจิมินห์ มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นครโฮจิมินห์ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน
           กิจกรรมดังกล่าว ได้แสดงออกถึงความสามัคคีในกลุ่มชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลรวมถึงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้แก่ชาวเวียดนามและชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่เข้าร่วม ซึ่งงานดังกล่าว ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานและขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดงานในลักษณะนี้ในช่วงเทศกาลลอยกระทงต่อไปTags:   China