การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจไทย

17 Jan 2018   Views 1018 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง บรรยายเรื่องความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาให้แก่คณะนักธุรกิจไทย

            เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาได้ให้การต้อนรับนายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะ โดยเอกอัครราชทูตฯได้บรรยายเรื่องภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา ซึ่งรวมถึงนโยบายของรัฐบาลไทยต่อประเทศเพื่อนบ้าน นโยบายต่อประเทศเมียนมา รวมทั้งการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในพื้นที่ที่ลงทุน แบ่งปันประสบการณ์ด้านการพัฒนาภาคการเงิน ตลอดจนส่งเสริมการเชื่อมโยงกับภาคเอกชนประเทศอื่น ๆ เพื่อร่วมกันสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา