การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

09 Oct 2017   Views 3730 เอกอัครราชทูตฯ ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

               เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน “Amazing Thailand Roadshow to Myanmar 2017” ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ที่โรงแรม Novotel Yangon Max โดยมีผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมจำนวน 35 ราย และ ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวเมียนมาเข้าร่วม 148 ราย 
               เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นเรื่องความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาในธุรกิจท่องเที่ยว โดย ททท. ได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เมียนมากว่า 6 ครั้งแล้ว และในแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับเมียนมา และการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่ายที่เติบโตขึ้น ไทยเห็นว่า นอกจากการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของทั้งไทยและเมียนมาแล้ว ทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพที่จะพัฒนาธุรกิจและเสริมสร้างความร่วมมือในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน โดยเมื่อปี 2559 ไทยให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 32 ล้านคน สร้างรายได้เข้าประเทศ 42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และในจำนวนดังกล่าว เป็นนักท่องเที่ยวเมียนมา 360,000 คน ทั้งนี้ ไทยและเมียนมาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ 2 ฉบับด้านการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักท่องเที่ยวระหว่างกันและกัน อีกทั้งไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ กับเมียนมา อาทิ การทำการตลาดด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สถานที่ท่องเที่ยว  
                ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานเมียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มองว่า ความมั่งคงและมั่งคั่งของประเทศเพื่อนบ้านคือความมั่งคงและความมั่นคั่งของไทยเช่นกันTags:   Myanmar