การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

04 Oct 2017   Views 3864 เอกอัครราชทูตนำสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอุตสาหกรรมเมียนมา

               เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จำนวน 18 คน เข้าพบนายขิ่น หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา เพื่อติดตามผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศไทย และหารือรายละเอียดเกี่ยวกับลู่ทางการสร้างหุ้นส่วนกับรัฐวิสาหกิจเมียนมา 
               คณะสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้แทนธนาคารไทยในเมียนมาทั้ง 6 แห่ง บริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทด้านคมนาคม ผลิตภัณฑ์เคมี การบำบัดน้ำ และการบริหารฐานข้อมูลห้องทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ คณะฯ ได้นำเสนอข้อมูลและบริการของบริษัทแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงเช้า และหารือกับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มย่อยในช่วงบ่ายเพื่อเจาะลึกประเด็นที่ฝ่ายเมียนมาให้ความสำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารไทย การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งการจัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
               ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้สนับสนุนการพบหารือระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศ โดยคำนึงว่ายังมีโอกาสด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาอีกมาก และไทยมีนโยบายให้ประเทศเพื่อนบ้านก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน ด้านเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาของภูมิภาคในภาพรวม และการเสริมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Tags:   Myanmar