การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง EXIM Bank ของไทยกับ KBZ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา

15 Aug 2017   Views 1861 เอกอัครราชทูตเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง EXIM Bank ของไทยกับ KBZ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา

             เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือ EXIM Bank กับธนาคาร KBZ ของเมียนมาที่สำนักงานใหญ่ของธนาคาร KBZ เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธสน. และนาย Win Lwin ผู้จัดการ และหัวหน้าฝ่ายการธนาคารระหว่างประเทศของ KBZ เป็นผู้ลงนามบันทึกดังกล่าว และมีผู้บริหารของทั้ง ธสน. และ KBZ เข้าร่วมพิธีด้วย
             นาย Win Lwin ได้กล่าวถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง KBZ กับ ธสน. ในระยะยาวเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุน และความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ รวมทั้งตระหนักถึงความร่วมมือในหลากหลายสาขาระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งมีวัฒนธรรมและศาสนาเป็นตัวเชื่อม ทั้งนี้ KBZ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการค้าชายแดน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีความพยายามที่จะส่งเสริมการค้าที่เป็นไปตามกฎระเบียบ นอกจากนี้ KBZ ได้พัฒนาระบบการทำธุรกรรมเพื่อให้แรงงานเมียนมาในต่างประเทศสามารถส่งเงินกลับบ้านได้อย่างถูกกฎหมาย โดยได้ร่วมมือกับธนาคารภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมา และธนาคารภาคเอกชนของไทย รวมทั้งลงนามบันทึกความเข้าใจกับสถาบันการเงินของไทยและเมียนมา เพื่อสนับสนุนระบบดังกล่าว KBZ เห็นว่าบันทึกความเข้าใจกับ ธสน. เป็นการยืนยันการให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าของทั้งสองฝ่าย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง KBZ กับ ธสน. ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น พร้อมกล่าวถึงนโยบายของ KBZ ที่จะแสวงหาโอกาสด้านเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงและภูมิภาคเอเชีย  
             นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ได้กล่าวถึงบทบาทของ ธสน. ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลัง และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ โดยที่ผ่านมา ธสน. ได้สนับสนุนการลงทุนหลายโครงการในเมียนมา อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานเมืองมัณฑะเลย์ และมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาเพื่อให้ไทยก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทั้งนี้ ธสน. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ KBZ เนื่องจากเห็นว่า KBZ เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สำคัญในเมียนมา จึงพร้อมที่จะร่วมมือกับ KBZ เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทยกับเมียนมา และลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ (cost of doing business) โดย ธสน. ยินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับ KBZ และเห็นว่าเมียนมามีอนาคตที่สดใส และจะก้าวเข้าสู่การแข่งขันในระดับโลก ระดับ world class มากขึ้น 
             ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้สนับสนุนความร่วมมือระหว่างธนาคารและภาคเอกชนไทยกับเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจ และผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศ โดยคำนึงว่า ธสน. และธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ ของไทยในเมียนมาจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการอำนวยความสะดวกการดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการค้าและการลงทุนของไทยในเมียนมาได้อย่างครบวงจร