การเมืองและเศรษฐกิจ

อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0

27 Jul 2017   Views 2781 อัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0

             เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา The Exciting Prospects of Southeast Asia’s Construction Industry and Facility Management towards 4.0 ที่โรงแรม Novotel กรุงย่างกุ้ง จัดโดย Impact Muang Thong Thani 
             ผู้จัดได้เชิญ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมา นักธุรกิจและผู้สนใจชาวเมียนมาเข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านนวัตกรรมการก่อสร้าง การบริหารจัดการอาคาร และมิติการพัฒนาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสิ่งก่อสร้าง รวมถึง ระบบสิ่งป้องกันภัยในอาคาร เป็นต้น โดยอัครราชทูต ณรงค์ ได้เน้นถึงโอกาสของธุรกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยผ่านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการในระดับ SMEs และการค้าเชิงธุรกิจแบบ Start-ups ได้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย รวมถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน  
             ทั้งนี้ผู้จัดงานยังได้เชิญชวนผู้สนใจชาวเมียนมาไปร่วมงาน BMAM & GBR Expo Asia 2017 – เปิดประตูสู่นวัตกรรมด้านอาคาร 4.0 ที่จะจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 20 – 22 กันยายน 2017 ที่ Impact Exhibition Center, กรุงเทพฯ