การเมืองและเศรษฐกิจ

ตลาดน้ำ Cai Rang เศรษฐกิจแห่งแม่น้ำโขง

20 Jul 2017   Views 3767 ตลาดน้ำ Cai Rang เศรษฐกิจแห่งแม่น้ำโขง

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์

              มีคนเคยกล่าวไว้ว่า การเดินทางไปเยี่ยมชมเมืองใดๆในโลก สถานที่ที่จะทำให้เราเข้าถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นที่ดีที่สุดคือ “ตลาด” โดยเฉพาะตลาดเช้าของท้องที่นั้น ดังนั้น ในโอกาสที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ไปราชการที่ นครเกิ่นเทอ ซึ่งเป็นนครที่มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการประมงมากที่สุดในจังหวัดบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง คณะได้เดินทางไปสำรวจตลาดน้ำ Cai Rang เพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง รวมถึงสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของนครในบริเวณดังกล่าว
              ตลาดน้ำ Cai Rang เป็นตลาดน้ำตอนเช้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นตลาดที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือน นครเกิ่นเทอ และเป็นตลาดขายส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญทางเศรษฐกิจกับบริเวณจังหวัดที่อยู่ในแถบเดียวกันมาก อีกทั้งยังเป็นตลาดน้ำที่จะทำให้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนที่อาศัยในลุ่มน้ำโขงได้ดียิ่ง โดยตลาดดังกล่าวเป็นตลาดที่เปิดซื้อขายกันทุกวันในช่วงเช้าตั้งแต่ประมาณ 04.00 น. ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่เป็นผักและผลไม้ตามฤดูกาล โดยในแต่ละวันมีผู้ขายประมาณ 200-250 ลำ และอาจมากถึง 300-400 ลำในบางวัน และมีการคาดการณ์ว่าสินค้าเกษตรกรรมกว่า 2,000 ตัน ได้ถูกทำการซื้อขายที่นี่ และมีมูลค่าการซื้อขายโดยรวมในแต่ละปีอยู่ที่ประมาณ 1 ล้านล้านล้านด่ง หรือ ประมาณ 44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
              นอกจากที่จะมีการซื้อขายสินค้าแล้วนั้น ตลาดน้ำแห่งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม ซึ่งทางการนครเกิ่นเทอได้เริ่มประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำ Cai Rang เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านการอนุมัติโครงการอนุรักษ์และยกระดับตลาดน้ำ Cai Rang ในปี พ.ศ.2558 โดยการเยี่ยมชมตลาดดังกล่าวนั้น เริ่มจากการนั่งเรือจากท่าเรือ Ninh Kieu ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองของนครเกิ่นเทอ ล่องมาที่ตลาดน้ำแห่งนี้เป็นเวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ซึ่งการนั่งเรือดังกล่าวผู้ให้บริการเรือจะทำเป็นแพ็คเก็จท่องเที่ยวที่นิยมพาไปเยี่ยมชมตลาดและสถานที่ทำเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเวียดนาม ซึ่งถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของท้องถิ่นไปพร้อมกัน 
              ระหว่างนั่งเรือจากท่าเรือ Ninh Kieu มาตามแม่น้ำ จะพบเห็นวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ริมน้ำทั้งสองฝั่ง ไม่ว่าการซื้อขายสินค้า ที่อยู่อาศัย รวมถึงปั้มน้ำมันที่ตั้งอยู่กลางแม่น้ำ และเมื่อล่องเรือมาถึงบริเวณตลาดน้ำแล้วนั้นจะพบว่าตลาดน้ำที่นี่มีการซื้อขายกันอย่างจริงจัง มีเรือลำใหญ่และเล็กจอดอยู่กลางแม่น้ำจำนวนมาก และมีรูปแบบเฉพาะของตัวเองจริงๆ เนื่องจากเรือทุกลำที่ขายสินค้านั้น ทุกลำจะมีการเสนอว่าตัวเองขายสินค้าอะไร โดยการนำสินค้าที่บนเรือมีไปแขวนไว้บนเสาเรือ เพื่อให้ผู้ซื้อเห็น ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นผักและผลไม้ตามฤดูกาล โดยส่วนใหญ่เรือลำใหญ่ทำหน้าที่เป็นผู้ค้า และเรือลำเล็กเป็นผู้ซื้อรวมถึงผู้ขายด้วยเหมือนกันในบางลำ การซื้อขายนั้นเรือเล็กจะไปจอดขนาบกับเรือใหญ่ นอกจากกิจกรรมซื้อขายสินค้าในน้ำที่คึกคักไม่แพ้บนบก คือ จะมีเรือขนาดเล็กทำหน้าที่ขายอาหารและเครื่องดื่มให้กับพ่อค้าแม่ค้าบนเรือ และนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมตลาด 
              ถึงแม้ว่าในปัจจุบันตลาดน้ำ Cai Rang แห่งนี้จะได้รับการสนับสนุนจากทางการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของนครเกิ่นเทอ ตลาดน้ำแห่งนี้ยังคงเสน่ห์ของตลาดน้ำแบบดั้งเดิม ไม่ได้ถูกปรุงแต่งด้วยการสร้างเรื่องราวเหมือนกับตลาดน้ำหลายๆแห่ง จึงทำให้วิถีชีวิตของชาวเรือทั้งผู้ซื้อและผู้ขายยังไม่แปรเปลี่ยนไปจากอดีตมากนัก ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมตลาดแห่งนี้มากขึ้นก็ตาม
              ในขณะเดียวกัน ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ พบว่าถึงแม้เวลาในการเดินทางมาเยี่ยมชมตลาดน้ำ Cai Rang ต้องเป็นตอนเช้าตรู่ เวลาดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวเลย เพราะเวลาดังกล่าวจะทำให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศตลาดน้ำอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนตลาดน้ำในประเทศอื่นๆ ซึ่งเป็นมนต์เสน่ห์และบรรยากาศเฉพาะจากตลาดน้ำ Cai Rang แห่งนี้เท่านั้น
              ท้ายนี้ จากข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2560 พบว่า บริเวณภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงนั้นมีนักธุรกิจไทยมาลงทุนในภูมิภาคนี้ถึง 88 โครงการ มูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวไทยเดินทางมาเยือนภูมิภาคนี้มากขึ้น และในปัจจุบันสายการบิน Vietjet Air เปิดบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำ ระหว่าง กรุงเทพฯ – นครเกิ่นเทอ โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ถึง 29 กรกฎาคม 2560 ซึ่งสายการบินก็ประสงค์จะผลักดันให้เป็นเที่ยวบินถาวร ทำให้คาดการณ์ว่าจะทำให้นักธุรกิจไทยและนักท่องเที่ยวไทยที่ประสงค์เดินทางมาภูมิภาคนี้ จะมีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องแวะผ่านนครโฮจิมินห์

Tags:   Vietnam