การเมืองและเศรษฐกิจ

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)

16 May 2017   Views 2077

          เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ได้จัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี  โดยนายมุน แช-อิน (Moon Jae-in) พรรคประชาธิปัตย์ (Minjoo หรือ Democratic Party) ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 41.08 โดยนายฮง ชุน-พโย (Hong Joon-pyo) พรรคเกาหลีเสรี (Liberty Korea Party) ได้อันดับ 2 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 24.03 นายอัน ชอล-ซู (Ahn Cheol-soo) พรรคประชาชน (People’s Party) ได้อันดับ 3 ด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 21.41 

          การเลือกตั้งดังกล่าวมีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งจำนวน 32.8 ล้านคน หรือร้อยละ 77.2 ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 42.4 ล้านคน ซึ่งสูงกว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี 2555 ซึ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิร้อยละ 75.8
          นายมุนฯ ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 10 พ.ค.2560 โดยจะต้องทำการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีใหม่ แต่อาจต้องใช้เวลาเพื่อปรับโครงสร้างรัฐบาลก่อนจะจัดการประชุม confirmation hearing เพื่อแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีโดยรัฐสภา ซึ่งปกติจะใช้เวลามากกว่า 1 เดือน
          ฐานนโยบายที่สำคัญ ได้แก่
                     1 สร้างความโปร่งใสของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ (Chaebol) จัดเก็บภาษีเพิ่มจากผู้มีรายได้สูง และส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง
                     2 นโยบายต่อสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) โดยเน้นการกลับไปเจรจาตรงกับเกาหลีเหนือ ใช้เครื่องมือเศรษฐกิจ โดยการเปิดนิคมอุตสาหกรรมแกซอง (Kaesong Industrial Zone) ในเกาหลีเหนืออีกครั้ง (ปิดหลังเกาหลีเหนือทดลองนิวเคลียร์เมื่อกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙) และทบทวนการติดตั้งระบบต่อต้านขีปนาวุธ THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) ที่เป็นชนวนหนึ่งของความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีและกระทบความสัมพันธ์กับจีน
                     3 ให้ความสำคัญกับการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนมากขึ้น ในขณะที่ยืนยันความเป็นพันธมิตร กับสหรัฐอเมริกา แต่ก็จะไม่คล้อยตามสหรัฐฯ ในทุกเรื่อง
          จากปัจจัยแวดล้อมขณะนี้ เชื่อได้ว่าบรรยากาศบนคาบสมุทรเกาหลีจะผ่อนคลายความตึงเครียด และรัฐบาลใหม่ของเกาหลีใต้จะเร่งฟื้นความเชื่อมั่นจากปัญหาการเมืองภายในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะส่งผลต่อไทยดังนี้ (1) เศรษฐกิจภูมิภาคน่าจะกระเตื้องไปในทิศทางบวก (2) เกาหลีใต้น่าจะผ่อนคลายการกดดันเกาหลีเหนือผ่านประเทศที่สามอย่างไทย (3) ตัวเลขนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้น่าจะยังอยู่ในช่วงขาขึ้น (4) ระดับการค้าการลงทุนไทย - เกาหลีใต้ ไม่น่าเปลี่ยนแปลงนัก เพราะไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกาหลีใต้


Tags:   South Korea