การเมืองและเศรษฐกิจ

รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกพบหารือรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4

27 Jan 2017   Views 296 รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกพบหารือรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และคณะกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับ พล.ท. คุณวุฒิ หมอแก้ว รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 เพื่อส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ในมิติจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิรินธร จ. ยะลา