การเมืองและเศรษฐกิจ

งาน Lao - Thai Business Forum 2017

19 Jan 2017   Views 3526 งาน Lao - Thai Business Forum 2017

ที่มา : Facebook Royal Thai Embassy, Vientaine

ตามที่นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ได้หารือกับนายอาสา สารสิน อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตนายกสมาคมไทย - ลาว เพื่อมิตรภาพ ระหว่างการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายสะเหลิมไซฯ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ว่า ประสงค์จะให้นายอาสาฯ นำคณะนักธุรกิจไทยเยือน สปป. ลาว เพื่อเพิ่มปริมาณการลงทุนของไทยใน สปป. ลาว ให้เป็นอันดับ 1 บัดนี้ การหารือระหว่างท่านทั้งสองได้สัมฤทธิ์ผลแล้วมาเป็นงาน Lao - Thai Business Forum 2017 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 16 มกราคม 2560 ที่นครหลวงเวียงจันทน์

นายอาสาฯ เห็นว่า การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย มีนักธุรกิจไทยและต่างชาติเดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานมากกว่า 150 คน และมีผู้เข้าร่วมงานทั้งชาวไทยและชาวลาวทั้งหมดเกือบ 300 คน

ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากฝ่ายลาวเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะนายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน คณะรัฐมนตรีอีกจำนวน 9 ท่าน และประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานและให้นโยบายด้านการค้าและการลงทุนของ สปป. ลาว รวมทั้งได้นำนักธุรกิจชั้นนำของ สปป. ลาว มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักธุรกิจไทยและต่างชาติ