การเมืองและเศรษฐกิจ

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเอเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

01 May 2014   Views 4520 ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเอเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่คาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ไทยติด 1 ใน 10 ประเทศเอเชียที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือหนึ่งในภูมิภาคอันดับต้นๆ ที่คาดการณ์ว่ามีการเติบโตทางเศรษฐกิจ จากการสำรวจเชิงปริมาณโดยเอเดลแมน เบอร์แลนด์ บริษัทวิจัยการตลาด ได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้นำทางธุรกิจเกี่ยวกับอำนาจทางเศรษฐกิจของเอเชียทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดยมีกลุ่มตัวอย่างจากไทย อินเดีย อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ อิตาลี สเปน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และเยอรมนี

นอกจากนี้ ยังพบด้วยว่า ใน 10 ประเทศชั้นนำที่จะขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจโลก มีประเทศจากเอเชียเกินครึ่งซึ่งประกอบด้วย ไทย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย

จากผลการสำรวจพบว่า ชาติตะวันตกกำลังมองหากลุ่มตลาดที่กำลังพัฒนา อาทิ อินเดียและบราซิล ในขณะที่ชาติตะวันออกกำลังมองไปที่ญี่ปุ่นและจีนเพื่อต่อยอดและขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจและผู้นำไม่ว่าจากตลาดใดก็ตาม ต่างกระตือรือร้นในการรับข้อมูลเกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น โดยสื่อมวลชนชาติตะวันตกได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้นำในแถบเดียวกันถึงร้อยละ 79 ขณะที่ผู้นำชาติตะวันออกให้ความไว้วางใจสื่อมวลชนตะวันตกเพียงร้อยละ 44

ในแง่ของการศึกษา พบว่ามีร้อยละ 62 ของชาวตะวันออกเชื่อว่าสถาบันการศึกษาด้านธุรกิจจากประเทศตะวันตก (ยุโรปและอเมริกาเหนือ) ให้การศึกษาในระดับที่ดีกว่าสถาบันการศึกษาในภูมิภาคตะวันออก ในทางตรงกันข้าม มีชาวตะวันออกเพียงร้อยละ 24 ที่มีความเชื่อมั่นในสถาบันการศึกษาทางธุรกิจในภูมิภาคของตัวเอง

ผู้นำธุรกิจในชาติตะวันออกส่วนใหญ่เชื่อว่าเอเชียมีความต้องการที่แตกต่างจากฝั่งตะวันตก และเชื่อมั่นว่าการพัฒนาเศรษฐกิจจำเป็นต้องได้รับการประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของแต่ละพื้นที่อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : www.thaibiz.net