การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์นำคณะนักธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย

15 May 2014   Views 39475 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์นำคณะนักธุรกิจไทยร่วมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 นายกฤต ไกรจิตติ ในฐานะผู้อุปถัมภ์สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย ได้นำคณะนักธุรกิจไทยที่เดินทางเยือนมาเลเซียตามโครงการของกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศมาเลเซีย (MITI)


นำโดยนายอริน จิรา รองประธานสภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรพัฒนาการลงทุนมาเลเซีย (MIDA) ซึ่งประกอบด้วยการรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับโอกาสทางการค้าและการลงทุนในมาเลเซียโดยผู้บริหาร MIDA และบรรษัทพัฒนาการส่งออกมาเลเซีย (MATRADE) การร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะนักธุรกิจมาเลเซีย ซึ่งได้รับเชิญจากฝ่ายเลขานุการสภาธุรกิจไทยมาเลเซีย และการพบหารือกับนายดาโต๊ะซรี มุสตาปา โมฮาเม็ด รัฐมนตรีว่าการ MITI

ในโอกาสนี้ ดาโต๊ะซรี มุสตาปา ได้แสดงความยินดีที่ได้พบปะคณะนักธุรกิจไทยในครั้งนี้และหวังจะมีคณะนักธุรกิจไทยเดินทางเยือนมาเลเซียเพื่อแสวงหา ความร่วมมือธุรกิจมากขึ้น โดยแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบัน การค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับมาเลเซียดำเนินไปด้วยดี แต่ระดับการลงทุนยังเป็นจุดอ่อน ส่วนเอกอัครราชทูตได้แสดงความเห็นว่า สาขาที่สำคัญที่สุดคืออุตสาหกรรมฮาลาล เนื่องจากครอบคลุมทุกส่วนในการดำรงชีวิต และสามารถนำไปรวมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ ขณะที่คณะนักธุรกิจของทั้งสองประเทศได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับความต้องการให้มีการขยายด่านชายแดนและเพิ่มความสะดวกในการข้ามแดน ซึ่งจะช่วยให้การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการดำเนินความสัมพันธ์ในระดับประชาชนมีความคล่องตัวมากขึ้นอ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : www.mfa.go.th