การเมืองและเศรษฐกิจ

คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง จีนคลาย "กฎเหล็ก" กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์"

20 Jan 2015   Views 42314 คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง จีนคลาย "กฎเหล็ก" กระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์"

กระแสความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในจีนจากสภาพการเก็งกำไรของนักลงทุนจีนทำให้หลายฝ่ายวิตกว่า จีนอาจจะต้องเผชิญวิกฤต “ฟองสบู่(แตก)” ส่งผลให้เศรษฐกิจจีนถดถอยลงเหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาเคยประสบ


ความกังวลดังกล่าวทำให้ในปี 2552 รัฐบาลจีนได้งัด “กฎเหล็ก” มาเพื่อควบคุมปัญหาราคาบ้าน เริ่มจากการปรับเพิ่มสัดส่วนเงินดาวน์ (จากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 60) การขึ้นดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน และการห้ามซื้อบ้านหลังที่ 2 ห้ามธนาคารปล่อยเงินกู้ ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจีนซบเซาลง

จนกระทั่งปี 2557 รัฐบาลจีนได้แสดงท่าทีผ่อนคลายความเข้มงวดในการควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์ลงในเมืองใหญ่บางเมือง และมีแนวโน้มขยายเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังออกมาตรการสนับสนุนการซื้อบ้าน เช่น การยกเลิกกฎห้ามซื้อบ้านหลังที่ 2 การลดภาษีซื้อบ้าน และการลดสัดส่วนเงินดาวน์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ