การเมืองและเศรษฐกิจ

มณฑลกุ้ยโจว : รูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว

18 Mar 2015   Views 1963 มณฑลกุ้ยโจว : รูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว

บทความนี้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจว

ซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการของมณฑลกุ้ยโจว มีพัฒนการที่โดดเด่นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สะท้อนผ่านสถิติการท่องเที่ยวหลายด้าน ซึ่งเป็นผลจากการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนและลงมือปฎิบัติอย่างเป็นธรรม

อ่านบทความเพิ่มเติมคลิก