การเมืองและเศรษฐกิจ

"ท่าเรือฝางเฉิงก่าง" โอกาสสำหรับการนำเข้าผลไม้ไทยในจีน

03 Jul 2015   Views 1912 "ท่าเรือฝางเฉิงก่าง" โอกาสสำหรับการนำเข้าผลไม้ไทยในจีน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมการค้าระหว่างไทย - จีน โดยเฉพาะช่องทางการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนตอนใต้ผ่านท่าเรือฝางเฉิงก่าง ซึ่งเป็นด่านการนำเข้าผลไม้แห่งที่ 3 ของมณฑลกว่างซี สรุปได้ ดังนี้


ท่าเรือฝางเฉิงก่าง เมืองฝางเฉิงก่าง (Fangchenggang City) เป็น 1 ใน 3 เมืองท่าเรือขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่รอบอ่าวเป่ยปู้ (อ่าวตังเกี๋ย) ปัจจุบัน เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางเรือไปทั่วโลก รวมถึงท่าเรือแหลมฉบังของไทย ถือได้ว่า ท่าเรือฝางเฉิงก่างเป็นด่านนำเข้าสินค้าเข้าสู่กว่างซีและพื้นที่ภาคตะวันตกของจีน นอกเหนือจากด่านทางบกโหย่วอี้กวานที่เมืองผิงเสียง ตามเส้นทางถนน R9 (เชื่อมระหว่างภาคอีสานของไทยไปยังมณฑลกว่างซี โดยผ่านลาวและเวียดนาม ) และด่านท่าอากาศยานนานาชาติเหลียงเจียงที่เมืองกุ้ยหลิน (Guilin Liangjiang International Airport)

ล่าสุด เมื่อเดือนเมษายน 2558 ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ได้รับการอนุมัติให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้อย่างเป็นทางการจากสำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (AQSIQ) และต่อมาเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 ผู้นำจีนได้นำเข้าผลไม้ไทยทั้งทุเรียนและมังคุดจำนวนกว่า 68 ตัน ผ่านท่าเรือแห่งนี้เป็นล็อตแรก


ผู้ประกอบการจีนบางรายให้ข้อมูลว่า ก่อนหน้านี้นำเข้าผลไม้จากไทย 2 ทาง คือ
 1. ทางรถยนต์
  ผ่านด่านการค้าชายแดนในอำเภอระดับผิงเสียงของกว่างซี ก่อนที่จะกระจายผลไม้ต่อไปยังมณฑลเจ้อเจียง มณฑลเจียงซู และนครเซี่ยงไฮ้ ซึ่งจะมีการเสียภาษีบำรุงท้องถิ่นในอัตราที่ค่อนข้างต่ำ
 2. ทางทะเล
  โดยนำผลไม้เข้าที่ท่าเรือในนครกว่างโจวและนครเซี่ยงไฮ้

อย่างไรก็ดี เมื่อทราบว่า ท่าเรือฝางเฉิงก่าง ได้รับอนุมัติให้สามารถนำเข้าผลไม้ได้แล้ว จึงทดลองนำผลไม้ไทยผ่านท่าเรือแห่งนี้ โดยใช้ระยะเวลาในการขนส่งเพียง 3 วัน ซึ่งช่วยประหยัดเวลาการขนส่งได้มาก


สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สรุปการประเมินโอกาสและข้อได้เปรียบจากการนำเข้าผลไม้ไทยผ่านท่าเรือฝางเฉิงก่าง ดังนี้
 1. ประหยัดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า
  เนื่องจากท่าเรือฝางเฉิงก่างมีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้ประเทศไทย ทำให้ใช้ระยะเวลาในการขนส่งสั้น เมื่อเทียบกับการขนส่งไปยังท่าเรือนครกว่างโจวและนครเซี่ยงไฮ้ที่ต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีก 1-2 วัน
 2. ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า
  สามารถลดต้นทุนเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าทางรถยนต์
 3. สามารถรักษาความสดใหม่ของผลไม้ได้ดีกว่า
  เนื่องจากผลไม้ส่วนใหญ่มีความบอบบางและสุกง่าย ขณะที่การขนส่งทางรถยนต์ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์เย็นเก็บรักษาความสด และหากสั่นสะเทือนบ่อยครั้งระหว่างขนส่งจะส่งผลกับระบบควบคุมความเย็นทำให้ไม่เสถียรเท่าที่ควร ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลไม้ได้
 4. สามารถขยายตลาดได้อย่างรวดเร็ว
  เนื่องจากต้นทุนที่ถูกลงและการขนส่งที่รวดเร็วขึ้นช่วยให้ผลไม้คงความสดใหม่ได้นาน สามารถกระจายสินค้าไปยังพื้นที่อื่นที่ผู้บริโภคยังไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับผลไม้เมืองร้อนที่มีราคาถูก

แม้ว่า ปัจจุบันจะมีเที่ยวเรือที่วิ่งระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือฝางเฉิงก่างยังมีเพียงสัปดาห์ละเที่ยวเท่านั้น แต่ท่าเรืองฝางเฉิงก่างสามารถเป็นจุดขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้าผลไม้จากทวีปต่าง ๆ อาทิ อเมริกา ออสเตรเลีย และแอฟริกา เป็นต้น

ศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ (Business Information Center: BIC) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเห็นว่า ท่าเรือฝางเฉิงก่างน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับผู้ส่งออกผลไม้ไทไปยังจีน โดยเฉพาะการประหยัดเวลาและต้นทุนการขนส่ง ซึ่งช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันให้กับผลไม้ไทยได้เป็นอย่างดี กอปรกับตลาดผลไม้ในภูมิภาคจีนตอนกลางและภาคตะวันตกยังมีการแข่งขันไม่สูงนัก และผู้บริโภคมีความนิยมในการบริโภคผลไม้เมืองร้อนของไทยเพิ่มสูงขึ้น จึงน่าจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมในการเจาะตลาดผลไม้ในจีน

อย่างไรก็ดี ชาวสวนและผู้ส่งออกไทยจำเป็นต้องรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลไม้ไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคชาวจีน กอปรกับปัจจุบัน ผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอื่น ๆ ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับผลไม้ไทยเริ่มเข้ามาตีตลาดในจีนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้ส่งออกไทยยังต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อห้ามเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกผลไม้ไปจีนอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องโรคแมลงและสารเคมีปนเปื้อนในผลไม้ที่มา : คุณวรวุธ เชวงเกียรติ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง