ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

งานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย

15 Dec 2017   Views 1643 งานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย

               เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซีย ที่วิเทศสโมสร โดยมีนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายโมฮัมหมัด ไฟซัล ราซาลี อุปทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นประธานร่วม และมีผู้ร่วมงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการวิชาการ ตลอดจนคณะทูตประจำประเทศไทยจำนวนกว่า 150 คน
               งานเลี้ยงรับรองมุ่งสะท้อนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและยาวนานระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา ผ่านการเล่าเรื่องทางการแสดงนิทรรศการประวัติศาสตร์การทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียจัดทำโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ภาพถ่ายสะท้อนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันระหว่างชาวไทยกับชาวมาเลเซียโดยช่างภาพอิสระชาวมาเลเซีย และภาพวาดสถานที่สำคัญในมาเลเซียโดยคณาจารย์และนักศึกษาภายใต้สังกัดสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการแสดงดนตรีโดยวงออร์เคสตร้าเยาวชนเทศบาลนครยะลาและการแสดงพื้นเมืองโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรามาเลเซีย นอกจากนี้ ได้มีการจับฉลากเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีภายในงาน โดยรางวัลอันดับหนึ่งคือ บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างกรุงเทพฯ กับกรุงกัวลาลัมเปอร์ สนับสนุนโดยสายการบินไทยสมายล์