ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าสิงไซยะราม แขวงอุดมไซ สปป. ลาว

03 Nov 2017   Views 3640 การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าสิงไซยะราม แขวงอุดมไซ สปป. ลาว

               เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 นายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ เป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปทอดถวาย ณ วัดพระเจ้าสิงไซยะราม แขวงอุดมไซ สปป. ลาว โดยมีผู้แทนฝ่ายไทย ได้แก่ ร.อ. ชัชวรรณ สาครสินธุ์ อุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทยใน สปป. ลาว และผู้แทนฝ่ายลาว ได้แก่ นายเหียม พมมะจัน ประธานสมาคมลาว – ไทยเพื่อมิตรภาพ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวลาวเข้าร่วม 

               นอกจากนี้ สองฝ่ายได้เข้าร่วมพิธีลงนามในสัญญาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านตาดม่วน เมืองหล่า แขวงอุดมไซ ซึ่งเป็นโครงการที่กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาท ภายใต้โครงการโรงเรียนเพื่อนมิตรไทย – ลาว ปี 2561

               การเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดใน สปป. ลาวและโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านตาดม่วน นอกจากจะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย – ลาวในระดับประชาชน อีกทั้งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวลาว โดยเฉพาะการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชนลาวอีกด้วย