ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

06 Sep 2017   Views 6608 การแถลงข่าวเพื่อเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียและการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

             ไทยและมาเลเซียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2500 ในโอกาสที่ทั้งสองประเทศครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศได้เตรียมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปีของความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560 จนถึงปี 2561  
              การเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศเป็นกิจกรรมแรกของการเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ฯ โดยงานประกอบด้วยการกล่าวเปิดงานโดยนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และการเสวนาในหัวข้อ “60 ปี ความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย: การถักทอร้อยรัดสายสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่อนาคตร่วมกัน” โดยมีนางจิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก นายโมฮัมหมัด ไฟซัล ราซาลี อุปทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย นายกฤษฎา เฮ้ารัง ผู้ชนะการประกวดโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ และนายต่วนยุสรีย์ แซแรผู้กำกับหนังสั้น "คำพิพากษา" เป็นผู้ร่วมเสวนา 
              การจัดงานมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ นายกฤษฎา เฮ้ารัง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท จากกระทรวงการต่างประเทศและบัตรโดยสารเครื่องบินจากสายการบินไทยเส้นทางไทยกับมาเลเซีย จำนวน 2 ที่นั่ง ซึ่งมอบโดยนายกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย-ประเทศไทย บริษัท การบินไทย (จำกัด) มหาชน นายนิติพัฒน์ บุญสีเผือก ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบังได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทจากกระทรวงการต่างประเทศ และนางสาวภัทรพร มะณู ผู้ได้รับรางวัลชมเชยจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาทจากกระทรวงการต่างประเทศ 
             นายกฤษฎา เฮ้ารัง ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีความสัมพันธ์ไทยกับมาเลเซียได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตราสัญลักษณ์ในรูปช้างทัดดอกชบาว่าเป็นการผสมผสานสัญลักษณ์ประจำชาติของไทยคือ ช้าง และของมาเลเซียคือ ดอกชบาแดง กับตัวเลขไทย 60 ปี เพื่อสะท้อนถึงมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทยกับมาเลเซียตลอดช่วง 60 ปีที่ผ่านมา   
             ในระยะต่อไป กระทรวงการต่างประเทศมีแผนงานจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อเฉลิมฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียได้แก่ การจัดปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับมาเลเซียในหัวข้อ “สายสัมพันธ์พิเศษ: ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐเกดะห์กับสยามและสายสัมพันธ์ฉันญาติมิตร ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ” โดย ตุนกู ดาโต๊ะ ดร. โซเฟีย เจวา  พระราชนัดดาในตวงกู อับดุล ราห์มาน นายกรัฐมนตรีคนแรกของมาเลเซีย และพระภคินีในสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่ 14 แห่งมาเลเซีย การจัดทำหนังสือที่ระลึก 60 ปีความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย การจัดสัมมนาทางวิชาการไทย – มาเลเซีย และการจัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบความสัมพันธ์ร่วมกับกับสถานเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ที่กระทรวงต่างประเทศ
              นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย ตลอดจนภาคเอกชนไทย และชุมชนไทยในมาเลเซียมีแผนงานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 60 ปีความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วย
              กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนให้มีการนำตราสัญลักษณ์ 60 ปีความสัมพันธ์ฯ ไปเผยแพร่ในวงกว้าง หากหน่วยงานใดประสงค์ที่จะนำไปตราสัญลักษณ์นี้ไปใช้ประโยชน์ต่อในรูปของการจัดสัมมนาหรือการจัดทำของที่ระลึก โปรดมีหนังสือถึงกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศTags:   Malaysia