ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่อง "เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ เวียงจันทน์

02 Dec 2016   Views 3703 การเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติเรื่อง "เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ณ เวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 13.30 – 17.00 น. สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โดยความร่วมมือกับสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้จัดการเสวนาและนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “เจ้าชีวิตนักพัฒนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่หอวัฒนธรรมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของฝ่ายลาวเข้าร่วม อาทิ ศ. ดร. บ่อแสงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว และประธานสมาคมลาว – ไทยเพื่อมิตรภาพ นายทองผ่าน สะหวันเพ็ด รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว และนายหลี บุนค้ำ เอกอัครราชทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทย ในขณะที่ฝ่ายไทยประกอบด้วย นายนภดล เทพพิทักษ์ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และนายสุวิทย์ สิมะสกุล นายกสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ รวมถึงมีผู้เข้าร่วมการเสวนาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ใน สปป. ลาว

ทั้งนี้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ที่ สปป. ลาว ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน – ห้วยซั้ว (หลัก 22) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ ฯพณฯ ไกสอน พมวิหาน ประธานประเทศ สปป. ลาว (ในขณะนั้น) ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 6 – 11 มกราคม 2535 โดย ฯพณฯ ไกสอนฯ ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาฯ ดังกล่าว หลังจากได้ไปเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ เนื่องจากมีสภาพภูมิสังคมที่คล้ายคลึงกัน และต่อมา คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนลาวอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายหลังการเปิดสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์) ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2537 ในการนี้ ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารของโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน – ห้วยซั้ว และได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการศูนย์ฯ ด้วย

ศ. ดร. บ่อแสงคำฯ ได้วางพวงหรีดในนาม ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป.ลาว เพื่อถวายความอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงก่อนหน้าการเสวนา

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และสมาคมไทย – ลาวเพื่อมิตรภาพ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 70 รูป สวดพระอภิธรรมและมีการถวายเพล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในการนี้ พระมหางอน พระสังฆราช สปป. ลาว ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีด้วย