ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

18 Oct 2016   Views 995 พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมหาวีรกษัตริยาณี นโรดม มุนีนาถ สีหนุ พระวรราชมารดา เพื่อทรงวางพวงมาลาและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ  โดยมีนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ  ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 สมเด็จเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้นำคณะผู้แทนระดับสูงจากรัฐบาลกัมพูชา ร่วมลงนามถวายอาลัยและถวายราชสักการะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ด้วย