ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

14 Oct 2016   Views 377


เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นายชินโสะ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ได้เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยและถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยมี นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ให้การต้อนรับ