ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

กรมเอเชียตะวันออกเยือนมณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

06 Sep 2016   Views 2052 กรมเอเชียตะวันออกเยือนมณฑลซินเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 3 กันยายน 2559 นายเชิดเกียรติ อัตถากร รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและคณะได้เดินทางไปเยือนมณฑลซินเจียง ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน โดยได้พบหารือกับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศของมณฑลซินเจียง พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โรงงานกังหันลมผลิตไฟฟ้า และชุมชนชาวอุยกูร์ในมณฑลซินเจียง    Tags:   China, จีน