ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

24 Mar 2014   Views 4051

นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย และกรรมการสมาคมมิตรภาพฯ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

โดยในโอกาสดังกล่าว นาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ และยินดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นภายหลังจากที่ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีขึ้นสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เมื่อปีที่แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันในทุกด้าน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนสู่ประชาชน การค้า การลงทุน การศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม ให้แน่นแฟ้นยิ่’ขึ้น รวมทั้งเห็นว่าประชาชนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อยู่ในประเทศไทยจะเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญระหว่างทั้งสองประเทศ

ในขณะที่ นายปัญญรักษ์ พูนทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้ให้คำมั่นที่จะร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพฯ ในการผลักดันความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยินดีที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้มอบหมายให้สมาคมมิตรภาพฯ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี พ.ศ. 2558 เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ย้ำว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดูแลคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนาม รวมทั้งขอบคุณการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ของสมาคมมิตรภาพฯ และแสดงความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะร่วมมือกับสมาคมมิตรภาพฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศต่อไป

ในโอกาสนี้ นาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ด้วยอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก: กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th