ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

28 Apr 2014   Views 5855 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน เทียน เญิน (Nguyen Thien Nhan) ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม (Vietnamese Fatherland Front) ที่ที่ทำการแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่


โดยในโอกาสดังกล่าว ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้แสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ยินดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศที่ได้ยกระดับขึ้นสู่ระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย เนื่องจากทั้งพรรคคอมมิวนิสต์ รัฐบาล และประชาชนเวียดนามต่างก็ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศไทย แสดงความเชื่อมั่นว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 15,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี ค.ศ. 2020 ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ชื่นชมต่อบทบาทอันสร้างสรรค์ของประเทศไทยในการทำหน้าที่ประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-จีนและการแก้ไขปัญหาทะเลจีนใต้ รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ดูแลสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ที่ดีแก่ชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในประเทศไทย

ในขณะที่ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้แสดงความยินดีต่อการยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ขอบคุณต่อความห่วงใยต่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทย หากประเทศไทยมีรัฐบาลใหม่แล้วก็จะผลักดันการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย-เวียดนาม จัดการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม และลงนามในแผนปฏิบัติการเพื่อความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยเร็ว ยืนยันถึงนโยบายในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ว่าเป็นนโยบายแห่งชาติของประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยทุกรัฐบาลจะยึดถือดำเนินการ นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดห้าง Robins ของ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่ Vincom Mega Mall กรุงฮานอย ในวันที่ 20 เมษายนนี้ การลาดตระเวนร่วมระหว่างกองทัพเรือของทั้งสองประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ก็มีแผนที่จะจัดเทศกาลภาพยนตร์ไทยที่กรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ในปีนี้ และกำลังพิจารณาจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ 40 ปีที่จะมีในอีก 2 ปีข้างหน้าอ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : www.mfa.go.th