ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ สายใยเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว

12 Jun 2015   Views 32161

นับเป็นโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558


นอกจากนี้ ในปีดังกล่าว ยังเป็นปีครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-ลาว อีกด้วย ทั้งนี้ กรมเอเชียตะวันออก ได้ร่วมกับ สำนักพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จัดทำบทความพิเศษเรื่อง "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ สายใยเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-ลาว" ขึ้น เพื่อเป็นโอาสอันดีที่ปวงชนชาวไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพ รวมไปถึงพระจริยวัตรอันงดงาม อันเป็นที่ประจักษ์แก่ชนชาวไทยและชาวต่างชาติ

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด