โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

14 Aug 2015   Views 3750 โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar)

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในการบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (บางพูน) จังหวัดปทุมธานี เป็นมูลค่ารวม 10 ล้านบาท โดยมีนายวิน หม่อง เอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ


เหตุอุทกภัยน้ำท่วมดังกล่าว เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2558 ในหลายพื้นที่ของเมียนมา ครอบคลุมภาคสะกาย ภาคมะกวย ภาคอิระวดี ภาคพะโค รัฐชิน รัฐยะไข่ รัฐคะฉิ่น รัฐกะเหรี่ยง และรัฐฉาน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 คน และได้รับผลกระทบกว่า 1 ล้านคน