ความตกลงระหว่างไทยกับเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ความตกลงระหว่างประเทศ

  1. ความตกลงด้านการบิน
    ลงนามเมื่อปี 2538
  2. ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา
    ลงนามเมื่อปี 2545
  3. ความร่วมมือทางด้านศุลกากร
    ลงนามเมื่อปี 2551


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2557