Hot News / Latest Events

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย – กัมพูชา ครั้งที่ 10

งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

สังคมและสิ่งแวดล้อม

การศึกษาดูงานของคณะกรมเอเชียตะวันออกที่ชุมชนบ้านปากน้ำประแส จังหวัดระยอง

กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดการบรรยายเรื่องการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศให้แก่สถาบันอาชีวศึกษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง