วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

information

กัมพูชา
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
จีน
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
- เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
ญี่ปุ่น
ติมอร์-เลสเต
ไทย
บรูไน
พม่า
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มาเลเซีย
ลาว
เวียดนาม
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ไต้หวัน (เขตเศรษฐกิจ)
รัฐบรูไนดารุสซาลาม
State of Brunei Darussalam
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง

ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเส้นศูนย์สูตร)

พื้นที่

5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 70 เป็นป่าไม้เขตร้อน

เมืองหลวง

บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ประชากร

423,000 คน                                                                   

ภาษาราชการ

ภาษามาเลย์ (Malay หรือ Bahasa Melayu)

ศาสนา

อิสลาม (67%) พุทธ (13%) คริสต์ (10%) และอื่น ๆ (10%)

ประมุข

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29

ผู้นำรัฐบาล

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ (Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah)สมเด็จพระราชาธิบดีองค์ที่ 29

รัฐมนตรีต่างประเทศ

คนที่ 1: เจ้าชายโมฮาเหม็ด โบลเกียห์ (Prince Mohamed Bolkiah)

คนที่ 2 : เปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ็อก เซง (Pehin Dato Lim Jock Seng)

ระบอบการปกครอง

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็น องค์ประมุขผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

เขตการปกครอง

แบ่งเป็นสี่เขตคือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong

วันชาติ

23 กุมภาพันธ์

วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย

1 มกราคม 2527

หน่วยเงินตรา

ดอลลาร์บรูไน (1 ดอลลาร์บรูไน ประมาณ 23.7 บาท สถานะ มี.ค. 2558)

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

1.6111 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

40,858 USD (2556)

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.3 (2556)

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักรอุตสาหกรรม รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเกษตร อาทิ ข้าวและผลไม้

สินค้าส่งออกสำคัญ

น้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติ

ปรับปรุงเมื่อ 2015-05-14 14:49:17
สั่งพิมพ์
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.