วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

information

กัมพูชา
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
จีน
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
- เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
ญี่ปุ่น
ติมอร์-เลสเต
ไทย
บรูไน
พม่า
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มาเลเซีย
ลาว
เวียดนาม
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ไต้หวัน (เขตเศรษฐกิจ)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Republic of Indonesia
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง

ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และ ทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์

พื้นที่

พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร)

เมืองหลวง

กรุงจาการ์ตา

ประชากร

248 ล้านคน 

ภาษาราชการ

ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

ศาสนา

อิสลามร้อยละ 85.2 คริสต์นิกายโปรแตสแตนร้อยละ 8.9 คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 3 ฮินดูร้อยละ 1.8 พุทธร้อยละ 0.8 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.3

ประมุข

 ประธานาธิบดี  นายโจโค วิโดโด (Mr. Joko Widodo)

(Mr. Joko Widodo)

ผู้นำรัฐบาล
รัฐมนตรีต่างประเทศ

นางเร็ตโต เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี

(Mrs.Retno Lestari Priansari Marsudi)

ระบอบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552

เขตการปกครอง

30 จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ 3 เขต ได้แก่ กรุงจาการ์ตา เมืองยอกยาการ์ตา และจังหวัดอาเจห์

วันชาติ

17 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย

7 มีนาคม 2493

หน่วยเงินตรา

รูเปียห์ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

872.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

5,150 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 0.4

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ นำ้มันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร

สินค้าส่งออกสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้ เสื้อผ้า

ปรับปรุงเมื่อ 2015-05-20 15:52:26
สั่งพิมพ์
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.