วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

information

กัมพูชา
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
จีน
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
- เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
ญี่ปุ่น
ติมอร์-เลสเต
ไทย
บรูไน
พม่า
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มาเลเซีย
ลาว
เวียดนาม
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ไต้หวัน (เขตเศรษฐกิจ)
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Republic of Indonesia
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง

ทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต้และมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศตะวันตกเฉียงใต้ติดกับมหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันออกติดกับติมอร์-เลสเต และปาปัวนิวกินี และ ทิศใต้ติดกับทะเลติมอร์

พื้นที่

พื้นที่ทางบก 1,904,443 ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ทางทะเล 3,166,163 ตารางกิโลเมตร (รวมพื้นที่ทั้งหมด 5,070,606 ตารางกิโลเมตร)

เมืองหลวง

กรุงจาการ์ตา

ประชากร

248 ล้านคน 

ภาษาราชการ

ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)

ศาสนา

อิสลามร้อยละ 85.2 คริสต์นิกายโปรแตสแตนร้อยละ 8.9 คริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ 3 ฮินดูร้อยละ 1.8 พุทธร้อยละ 0.8 และศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 0.3

ประมุข

 ประธานาธิบดี ดร. ซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน  (Dr.Susilo Bambang Yhudhoyono)

ผู้นำรัฐบาล

(Dr. Susilo Bambang Yudhoyono) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 (สมัยที่ 2)

รัฐมนตรีต่างประเทศ

ดร. อาร์ เอ็ม มาร์ตี้ มูเลียนา นาตาเลกาวา (Dr. R. M. Marty Muliana Natalegawa) ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2552

ระบอบการปกครอง

ระบอบสาธารณรัฐแบบประชาธิปไตย มีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้าฝ่ายบริหาร (ดำรงตำแหน่งวาระละ 5 ปี การเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งล่าสุดมีขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2552

เขตการปกครอง

30 จังหวัด และเขตการปกครองพิเศษ 3 เขต ได้แก่ กรุงจาการ์ตา เมืองยอกยาการ์ตา และจังหวัดอาเจห์

วันชาติ

17 สิงหาคม

วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย

7 มีนาคม 2493

หน่วยเงินตรา

รูเปียห์ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

878 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

รายได้ประชาชาติต่อหัว

5,150 ดอลลาร์สหรัฐ

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.6

สินค้านำเข้าสำคัญ

เครื่องจักร เคมีภัณฑ์ นำ้มันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์อาหาร

สินค้าส่งออกสำคัญ

ก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน เครื่องใช้ไฟฟ้า ไม้ เสื้อผ้า

ปรับปรุงเมื่อ 2014-04-25 16:13:18
สั่งพิมพ์
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.