วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

information

กัมพูชา
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
จีน
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
- เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
ญี่ปุ่น
ติมอร์-เลสเต
ไทย
บรูไน
พม่า
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มาเลเซีย
ลาว
เวียดนาม
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ไต้หวัน (เขตเศรษฐกิจ)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ด้านตะวันออกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทิศเหนือติดกับจีน
ทิศตะวันตกติดกับลาว
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ติดกับกัมพูชา
ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้และอ่าวตังเกี๋ย
ทิศใต้ติดกับอ่าวไทย

พื้นที่

331,690 ตารางกิโลเมตร (ประมาณพื้นที่ 3 ใน 5 ของไทย)

เมืองหลวง

กรุงฮานอย (Hanoi)

ประชากร

89.7 ล้านคน 

ภาษาราชการ

เวียดนาม

ศาสนา

ไม่มีศาสนาประจำชาติ เนื่องจากปกครองโดยระบอบสังคมนิยม (มีผู้แสดงตนว่านับถือศาสนาต่างๆ 15.65 ล้านคน โดยศาสนาพุทธ (มหายาน) มีจำนวนผู้นับถือมากที่สุด (ร้อยละ 9.3)

ประมุข

 ประธานาธิบดี คือ นายเจือง เติ๊น ซาง (Truong Tan Sang)

ผู้นำรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี คือ นายเหวียน เติ๊น สุง (Nguyen Tan Dung) 

รัฐมนตรีต่างประเทศ

นายฝ่าม  บิ่งห์ มิงห์ (Mr. Pham Binh Minh)

ระบอบการปกครอง

ระบอบสังคมนิยม โดยมีพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Communist Party of Vietnam) เป็นพรรคการเมืองเดียวและ มีอำนาจสูงสุด

เขตการปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 58 จังหวัด และ 5 เทศบาลซึ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเท่าจังหวัด

วันชาติ

2 กันยายน

วันสถาปนาความสัมพันธ์
ทางการทูตกับไทย

6 สิงหาคม 2519 (ค.ศ.1976)

หน่วยเงินตรา

ด่ง 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ

171 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 

รายได้ประชาชาติต่อหัว

1,910 ดอลลาร์สหรัฐ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ร้อยละ 5.4

สินค้านำเข้าสำคัญ

น้ำมัน อาหารสัตว์ ปุ๋ย รถยนต์ และรถจักรยานต์

สินค้าส่งออกสำคัญ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โทรศัพท์มือถือ น้ำมันดิบ รองเท้า เครื่องหนัง เครื่องประดับ อัญมณี คอมพิวเตอร์ สินค้าเกษตรและสินค้าประมง

ปรับปรุงเมื่อ 2015-05-19 10:37:05
สั่งพิมพ์
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.