วันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

information

กัมพูชา
เกาหลีใต้
เกาหลีเหนือ
จีน
- เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
- เขตบริหารพิเศษมาเก๊า
ญี่ปุ่น
ติมอร์-เลสเต
ไทย
บรูไน
พม่า
ฟิลิปปินส์
มองโกเลีย
มาเลเซีย
ลาว
เวียดนาม
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
ไต้หวัน (เขตเศรษฐกิจ)

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เป็นภูมิภาคที่มีประชากรจำนวนมาก ประมาณ 1 ใน 4 ของประชากรโลก ภูมิภาคแห่งนี้มีความหลากหลายในด้านต่างๆอย่างมากทั้งทางสภาพภูมิศาสตร์ที่มีบางประเทศเป็นหมู่เกาะในขณะที่บางประเทศเป็นผืนทวีปทั้งทางศาสนาซึ่งมีทั้งศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอีกทั้งยังมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม,ภาษา,และชาติพันธุ์อีกด้วย ประเทศไทยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งความแตกต่างนี้ย่อมสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ของไทยให้ดีขึ้น ยิ่งกว่านั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นในภูมิภาคนี้ไทยในฐานะประเทศสมาชิกของภูมิภาคย่อมได้รับผลกระทบรุนแรงกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นดังนั้นไทยจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจกับภูมิภาคแห่งนี้อย่างลึกซึ้ง

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกประกอบด้วย 16 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ซึ่งอาจจัดแบ่งได้เป็นภูมิภาคย่อย 2 ภูมิภาค ตามสภาพภูมิศาสตร์ ได้แก่ (1) เอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยประเทศเกาหลีใต้ เกาหลีเหนือ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย และเขตเศรษฐกิจ เช่น ไต้หวัน และ (2) เอเชียตะวันออกเฉียงไต้ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กับติมอร์ เลสเต ซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของอาเซียน
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.