วัน ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

article
งานประเพณีปีใหม่ลาว
เพื่อนไทยช่วยไทยในสิงคโปร์ ในปี 2553
สรุปสาระสำคัญการบรรยายเรื่อง “ตลาดส่งออกข้าว: โอกาสและอุปสรรคของไทย”
นโยบายสวัสดิการสังคมของสิงคโปร์
โลกในอนาคตปี ค.ศ. 2020
แต่งงานกับคนต่างชาติ ดีจริงหรือ
สรุปและเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "โอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจใน สปป.ลาว : กฏหมายส่งเสริมการลงทุนปี 2552 และปีการท่องเที่ยวลาว 2555"
นโยบาย Wawasan 2035 ของบรูไนดารุสซาลาม
60 ปี สายสัมพันธ์การทูตไทย-ลาว
ลาว: หนึ่งในประเทศที่มีความสงบสุขมากที่สุด ลำดับที่ 34 ของโลก
กระบวนการสันติภาพในมินดาเนาฟิลิปปินส์
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 นางเทเรซิตา ควินโตส ที่ปรึกษาประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้านกระบวนการสร้างสันติภาพ (OPAPP) ได้บรรยายสรุปให้แก่คณะหน่วยงานความมั่นคงไทยในระหว่างการเยือนฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 17-20 สิงหาคม 2553 ในประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. สถานการณ์ในพื้นที่มินดาเนาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มปลดปล่อยอิสลามโมโร MILF ในปัจจุบันถือได้ว่ามีความสงบเรียบร้อย เนื่องจากทั้งสองฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง (Ceasefire) ซึ่งมีคณะกรรมการตามข้อตกลงหยุดยิงจากบุคคลในท้องถิ่น และคณะผู้สังเกตการณ์ระหว่างประเทศ (International Monitoring Team-IMT) เป็นผู้ควบคุมให้ทั้งสองฝ่ายดำเนินการตามข้อตกลง

2. OPAPPอยู่ระหว่างการทบทวนโครงสร้างและบทบาทการเจรจาของทั้งคณะเจรจาของฝ่ายรัฐบาลฟิลิปปินส์กับ MILF และกับ CPP (Communist Party of the Philippines) และประเทศผู้อำนวยความสะดวก (มาเลเซีย) ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์อยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะเจรจาของฝ่ายรัฐบาลกับ MILFชุดใหม่

3. รัฐบาลฟิลิปปินส์ได้จัดตั้ง Mindanao Trust Fund เพื่อรับบริจาคเงินทุนจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากรในชุมชนพื้นที่มินดาเนา

            องค์ประกอบคณะเจรจาสันติภาพ

1. คณะเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับ MILFชุดใหม่ประกอบด้วยนาย Mrvic Leonen อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ เป็นหัวหน้าคณะเจรจา และสมาชิกคณะเจรจาฝ่ายรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้แก่ 1) นาง Miriam Ferrer-Coronel อาจารย์มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ 2) นาย Senen Bacani อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ 3)ดร. Hamid Barra อดีตหัวหน้าด้านการศึกษาในเขต ARMM (Autonomous Region in Muslim Mindanao)

2. คณะเจรจาของฝ่าย MILF ประกอบด้วย นาย Mohagher Iqbal หัวหน้าคณะเจรจาและสมาชิกคณะเจรจาฝ่าย MILFได้แก่ 1) นาย Abdullah Camlian 2) นาย Abhoud Swed Linga และ 3) Datu Antonio Kinoc

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553 Datu Seri Anifah Aman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับประธานาธิบดีอาคีโนของฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับบทบาทของมาเลเซียในฐานะประเทศผู้อำนวยความสะดวกการเจรจาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับ MILFโดยประธานาธิบดีอาคีโนยืนนัยความประสงค์ให้มาเลเซียเป็นประเทศผู้อำนวยความสะดวกต่อไป

                                                                            1 ตุลาคม 2553

พิมพ์
Share Retweet
ย้อนกลับ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.