วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้นำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุเรียนของมาเลเซียในตลาดจีน จากการประสานงานกับฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
มณฑลกุ้ยโจว : รูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว
บทความนี้นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายในการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน
การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของนครซีอาน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน ได้นำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวกับความคืบหน้าการผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของคณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาประจำนครซีอาน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 สรุปได้ดังนี้
ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit
ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit
การสัมมนา“การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม” “Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam” ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ “การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม” (“Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam”) ในวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ 6/2558 เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"
ตามที่กรมเอเชียตะวันออกได้มีประกาศ ที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาสถานีอนามัย/โรงพยาบาลตามพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน” และดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลในตำแหน่งดังกล่าว เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นั้น
ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๖/๒๕๕๘ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit
ตามที่กรมเอเชียตะวันออกได้มีประกาศที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ มกราคม ๒๕๕๘ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit นั้น
นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189
นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189
ยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” สร้างสมานฉันท์
กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้มอบประติมากรรมหินแกะสลักรูปช้าง ณ เกาะผู่โถวซาน เมืองโจวซาน
กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินครหนานหนิง ประจำปี 2014
โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014
อ่านต่อ
โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน
โอกาสการเติบโตของทุเรียนมาเลเซียในตลาดจีน
มณฑลกุ้ยโจว : รูปแบบความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยว
การผลักดันโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้นโยบายเส้นทางสายไหมของนครซีอาน
อุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่รถยนต์ใช้แล้วของไทย
สถานการณ์เศรษฐกิจญี่ปุ่นที่น่าสนใจ
อ่านต่อ
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ 
นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ"
จัดอันดับ 15 สิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงว่าทำแล้วผิดกฎหมายญี่ปุ่น
รายงานชี้ประชากรจีนวัยผู้ใหญ่และเยาวชนกำลังเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นตามการเจริญทางเศรษฐกิจ
เกาหลีใต้ออกกฏใหม่แก่คู่แต่งงานระหว่างชาวเกาหลีใต้กับชาวต่างชาติ
อ่านต่อ
สัมมนากรมเอเชียตะวันออก ณ จ. จันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2557
อ่านต่อ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.