วันพุธ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” โอกาสสำหรับการนำเข้าผลไม้ไทยในจีน
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการส่งเสริมการค้าระหว่างไทย - จีน โดยเฉพาะช่องทางการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนตอนใต้ผ่านท่าเรืองฝางเฉิงก่าง ซึ่งเป็นด่านการนำเข้าผลไม้แห่งที่ 3 ของมณฑลกว่างซี สรุปได้ ดังนี้
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศกัมพูชาจากกูรู”
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมืองเฮรา
เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2558 นางสาวบุษกร พฤกษพงศ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงดิลี ประเทศติมอร์-เลสเต ได้ไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เมืองเฮราซึ่งเป็นโครงการหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย-ติมอร์-เลสเต ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี โดยฝ่ายไทย คือ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ควบคุมดูแลการดำเนินโครงการ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดงานเสวนา “โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับประเทศกัมพูชาจากกูรู”
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการเสวนาดังกล่าว ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "๔๐ ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ
การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปีโดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "๔๐ ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit
สายใยเชื่อมสัมพันธ์"สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ
สายใยเชื่อมสัมพันธ์"สะพานมิตรภาพไทย-ลาว" และเส้นทางคมนาคมระหว่างประเทศ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าผู้ทรงอุทิศพระองค์ สายใยเชื่อมความสัมพันธ์ไทย - ลาว
บันทึกประวัติความสัมพันธ์ไทย-ลาว
นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189
ยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” สร้างสมานฉันท์
อ่านต่อ
“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” โอกาสสำหรับการนำเข้าผลไม้ไทยในจีน
“ท่าเรือฝางเฉิงก่าง” โอกาสสำหรับการนำเข้าผลไม้ไทยในจีน
โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมืองเฮรา
การลงนามความร่วมมือระหว่างธนาคารกรุงไทยและธนาคารกสิกรไทยกับ Agricultural Bank of china
สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ไตรมาส 1/2558
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ เรื่อง กฎระเบียบเกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารใน สปป.ลาว
อ่านต่อ
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ 
นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ"
จัดอันดับ 15 สิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงว่าทำแล้วผิดกฎหมายญี่ปุ่น
รายงานชี้ประชากรจีนวัยผู้ใหญ่และเยาวชนกำลังเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นตามการเจริญทางเศรษฐกิจ
เกาหลีใต้ออกกฏใหม่แก่คู่แต่งงานระหว่างชาวเกาหลีใต้กับชาวต่างชาติ
อ่านต่อ
สัมมนากรมเอเชียตะวันออก ณ จ. จันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2557
อ่านต่อ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.