วัน ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการของมาเลเซีย
ระบบภาษีสินค้าและบริการ GST หรือ Good and Services Tax เป็นระบบภาษีทางอ้อมที่รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 โดยจะจัดเก็บทุกครั้งที่มีการชำระเงินเพื่อซื้อขายสินค้าหรือบริการ ในอัตราร้อยละ 6 ของมูลค่าสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยระบบภาษี GST เป็นระบบที่นำมาใช้ทดแทนระบบภาษีการซื้อขายสินค้าและบริการเดิม ซึ่งมีความซับซ้อนในการคำนวณและการจัดเก็บ เนื่องจากมีการเรียกเก็บภาษีจากแหล่งผลิตในหลายอัตรา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ได้สรุปข้อมูลที่น่าสนใจไว้ ดังนี้
การพัฒนาการท่องเที่ยวปี 2558 ของมณฑลฝูเจี้ยน
มณฑลฝูเจี้ยนเป็นมณฑลที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ และตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมทางทะเลที่สำคัญของจีน ซึ่งมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ดี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน ได้สรุปข้อมูลแผนพัฒนาการท่องเที่ยวของมณฑลฝูเจี้ยนสำหรับปี 2558 ไว้ดังนี้
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวซานตงมาท่องเที่ยวไทย
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการลดจำนวนลงของนักท่องเที่ยวชาวซานตงที่มาท่องเที่ยวไทย ในช่วงปี ค.ศ. 2013-2014 โดยข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน แสดงให้เห็นว่า มณฑลซานตงเป็นมณฑลที่มี GDP สูงเป็นอันดับ 3 ของจีน (5.91 ล้านล้านหยวน) รองจากมณฑลกว่างตงและมณฑลเจียงซู แต่ปรากฏว่า ชาวซานตงมาท่องเที่ยวไทยไม่มากนัก โดยในปี ค.ศ. 2013 มีจำนวนเพียง 5 หมื่นกว่าคนเท่านั้น หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางไปเที่ยวไทยถึง 4.7 ล้านคน ในประเด็นนี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้ข้อมูลว่า มีปัจจัยสำคัญ 3 ประการ คือ
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ
การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปี นับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปีโดยในปีนี้จะเป็นการสำรวจพฤติกรรมการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "๔๐ ปี สปป.ลาว และเส้นทางสู่อนาคต" โดย ฯพณฯ ทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit
ประกาศกรมเอเชียตะวันออก ที่ ๙/๒๕๕๘ เรื่องรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ East Asia Unit
การสัมมนา“การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม” “Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam” ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในหัวข้อ “การเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล: ทางเลือกการส่งออกไทย - กัมพูชา - เวียดนาม” (“Coastal Shipping: New Export Opportunity for Thailand, Cambodia and Vietnam”) ในวันจันทร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ
นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189
นโยบายการทูตญี่ปุ่นในที่ประชุมรัฐสภาสมัยสามัญครั้งที่ 189
ยุทธศาสตร์ “One Belt One Road” สร้างสมานฉันท์
กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้มอบประติมากรรมหินแกะสลักรูปช้าง ณ เกาะผู่โถวซาน เมืองโจวซาน
กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเรือมังกรนานาชาตินครหนานหนิง ประจำปี 2014
โครงการกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำรุ่นใหม่จากประเทศเวียดนาม Young Leadership Project 2014
อ่านต่อ
การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการของมาเลเซีย
การจัดเก็บภาษีสินค้าและบริการของมาเลเซีย
การพัฒนาการท่องเที่ยวปี 2558 ของมณฑลฝูเจี้ยน
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวชาวซานตงมาท่องเที่ยวไทย
การเติบโตทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน
ภาพรวมสถิติการค้าไทย-กว่างซี ปี 2557
อ่านต่อ
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ 
นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ นำเสนอเรื่อง "รัฐบาลจีนเพิ่มบทลงโทษกฎหมายสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น"
คอลัมน์ "โฟกัสแดนมังกร : ย้อนมองปี 2014 ความเปลี่ยนแปลงที่ใกล้ตัวคุณ"
จัดอันดับ 15 สิ่งที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงว่าทำแล้วผิดกฎหมายญี่ปุ่น
รายงานชี้ประชากรจีนวัยผู้ใหญ่และเยาวชนกำลังเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้นตามการเจริญทางเศรษฐกิจ
เกาหลีใต้ออกกฏใหม่แก่คู่แต่งงานระหว่างชาวเกาหลีใต้กับชาวต่างชาติ
อ่านต่อ
สัมมนากรมเอเชียตะวันออก ณ จ. จันทบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2557
อ่านต่อ
หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง | เข้าสู่ระบบ
Copyright © 2009 East Asia Watch. All rights reserved.